Investointeja Itä-Suomeen 2.0

Binderholz investoi Nurmeksen ja Lieksan sahoihin

Itä-Suomen liiketoimintamahdollisuudet ovat nousseet ulkomaisten investoijien mielenkiinnon kohteeksi parin viime vuoden ajan uudella tavalla: alueella on vieraillut toistakymmentä sijoittajaa tutustumassa paikallisiin sijoituskohteisiin.  Kiinnostusta on herättänyt erityisesti alueen vahva biotalous- sekä life science – ja teknologiaosaaminen.

Ensimmäiset konkreettiset tulokset syntyivät tammikuussa 2016, kun itävaltalainen Binderholtz investoi kahteen sahaan Lieksassa ja Nurmeksessa. Kyseessä on tämän vuosituhannen merkittävin investointi Pohjois-Karjalaan. Binderholz, joka on Finpron Invest in Finlandin pitkäaikainen asiakas, säilyttää kaikki olemassa olevat 100 työpaikkaa ja rekrytoi ja kouluttaa välittömästi kymmenen uutta työntekijää. Yhtiö tulee lisäämään työntekijöidensä määrää lähivuosina jatkoinvestointien myötä.

Toinen hankkeen myötävaikutuksella syntynyt pääomasijoitus kotiutui joensuulaiseen kasvuyritykseen Process Genius Oy:hyn Bahrainista.  Yhtiö osallistui hankkeen järjestämään valmennukseen, jossa heidän sijoittajamuistionsa ja -viestintänsä hiottiin ammattimaiseksi esitykseksi.

Aloite satsata investointien edistämiseen Itä-Suomen aluekehitysrahoista tuli alueen omasta tarpeesta; investointeja tuli alueelle aiemmin vähän ja osaaminen oli puutteellista. Pilotin aikana (2013-2015) tehtiin merkittävää pohjatyötä: kehitettiin paikallista tarjoamaa valmennusohjelmien avulla, identifioitiin ja tavattiin  potentiaalisia sijoittajia ja houkuteltiin heitä vierailemaan alueella.  Tätä työtä syvennetään syksyllä 2015 alkaneessa jatkohankkeessa.  Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Finpron Team Finland -kasvuohjelmien kanssa.

Investointeja Itä-Suomeen 2.0 – ESR & EAKR hankekokonaisuus on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ylimaakunnallinen hanke.  Sitä rahoittavat Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukset sekä näiden alueiden kehittämisyhtiöt Josek Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Mikkeli Oy, Navitas Kehitys Oy, Kuopio Innovation Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ja Iisalmen kaupunki yhdessä Finpron Invest in Finlandin kanssa.  Tavoitteena on saada aikaan teollisia sijoituksia ja nostaa pk-yrittäjien ja Team Finland -toimijoiden osaamista suorista ulkomaisista sijoituksista.  Osapuolet hakevat uusia tapoja tehdä entistä tuottavampaa yhteistyötä kansallisen Invest in Finlandin ja alueellisten kehittämisyhtiöitten välillä.  Parhaat käytännöt jalkautetaan kansalliseen alueyhteistyöhön.

Lisätietoja:

Helvi Väisänen
Project Manager & Senior Advisor, Business Development, Finpro, Invest in Finland
helvi.vaisanen(at)finpro.fi

Johanna Hiltunen
Coordinato, Finpro, Invest in Finland
johanna.hiltunen(at)finpro.fi